Magazyn energii - klucz do niezależności energetycznej

Magazyn energii - klucz do niezależności energetycznej

Zasada działania fotowoltaiki jest prosta. Instalacja PV wytwarza prąd z energii słonecznej, który zasila gospodarstwo domowe. Podczas słonecznych dni produkcja jest na tyle wysoka, że nadwyżki muszą zostać oddane do sieci. Co do zasady, w chwili zwiększonego zapotrzebowania prosument może odebrać przekazaną energię. Jednak nie zawsze taki model się sprawdza. Rozwiązanie? Inwestycja w bank energii, który umożliwia magazynowanie wyprodukowanego prądu.

Autokonsumpcja – korzyści z inwestycji w bank energii

Standardowo, gospodarstwo domowe zużywa ok. 20-30% energii wyprodukowanej przez mikroinstalację fotowoltaiczną. Pozostała część trafia do sieci energetycznej. Kiedy jednak instalacja PV nie jest w stanie wytwarzać energii, np. nocą, a sieć ulegnie uszkodzeniu, dostęp do prądu jest utrudniony. To problematyczne dla idei samowystarczalności energetycznej.

Coraz więcej mówi się o zwiększeniu autokonsumpcji energii wytwarzanej przez domowe instalacje fotowoltaiczne. Autokonsumpcja ogranicza przesył nadwyżek do sieci, zwiększa niezależność energetyczną gospodarstwa domowego, pozwala obniżyć rachunki za prąd, a także skraca czas zwrotu z inwestycji.

Bank energii – dopasowane do dzisiejszych potrzeb

Magazyn energii, czyli tzw. bank energii, umożliwia przechowywanie energii elektrycznej wyprodukowanej przez mikroinstalację fotowoltaiczną. Urządzenie ładuje się w momencie największego uzysku energii z paneli, a kiedy słońce zachodzi, dostarcza do gospodarstwa domowego niezbędny prąd. Dzięki temu, nie musi pobierać energii od sprzedawcy energii. To jednak nie oznacza, że całkowicie uniezależnia się od dystrybutora. Może dalej odsyłać nadwyżki energii, które nie mieszczą się w zainstalowanym banku energii, a w momencie zwiększonego zapotrzebowania – kiedy zostanie wykorzystana cała energia z magazynu – może pobrać ją z sieci.

Popularność banków energii – prognozy na przyszłość

Fotowoltaika cieszy się dużą popularnością. Z danych udostępnionych przez Agencję Rynku Energii wynika, że w grudniu 2022 roku łączna moc instalacji zasilanych energią słoneczną w Polsce wyniosła 12,189 GW, czyli o ponad 158% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Dofinansowania magazynów energii – z jakich programów można skorzystać?

Program „Mój Prąd”

W ramach realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu „Mój Prąd” możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego nie tylko na realizację instalacji fotowoltaicznej, ale również na zakup i montaż systemów magazynowania energii, zwanych bankami energii. Dzięki dostępnemu dofinansowaniu, inwestycja w technologię magazynowania energii staje się znacznie bardziej atrakcyjna finansowo.

Instalacja PV z dotacją Mój Prąd

Sprawdź także: 5 powodów, dla których warto wybrać hybrydową instalację fotowoltaiczną

Program „Mój Prąd” jest realizowany w kolejnych edycjach, w trakcie których można składać wnioski o dofinansowanie. Obecnie dostępna jest edycja programu oznaczona numerem 5.0. Prosumenci, którzy zdecydowali się na instalację hybrydową, składającą się z banku energii MIELLEC LV-5 i inwertera Deye, mogą liczyć na wsparcie finansowe do wysokości około 18,4 tysiąca złotych. Wsparcie to jest podzielone na trzy kategorie:

  • dotację na zakup magazynu energii do wysokości 14,4 tysięcy złotych,
  • dofinansowanie na zakup inwertera hybrydowego do 3 tysięcy złotych,
  • wsparcie na realizację instalacji fotowoltaicznej do wysokości 1-3 tysięcy złotych.

Dopłata do zakupu systemu magazynowania energii elektrycznej wynosi maksymalnie 16 tysięcy złotych, jednak istotne są ograniczenia dotyczące ceny za 1 kWh instalacji magazynu energii. Maksymalne koszty kwalifikowane dla klienta za 1 kWh magazynu mogą wynosić 6 000 złotych. W praktyce oznacza, że przy magazynie o pojemności 5 kWh cena objęta dofinansowaniem wynosi 30 000 złotych brutto.

Dla systemów zarządzania energią, takich jak HEMS czy EMS, dostępna jest dotacja pokrywająca do 50% kosztów realizacji projektu, z tym, że maksymalny koszt kwalifikowany wynosi 6 000 złotych. Końcowa kwota może być oczywiście wyższa, ale kwota dotacji będzie liczona tylko od wcześniej wskazanych 6 000 zł.

Instalacja PV z dotacją Mój Prąd

Przeczyatj również: Dotacje dla banków energii – wszystko, co musisz wiedzieć

Ulga termomodernizacyjna

Innym sposobem na zredukowanie kosztów inwestycji w bank energii jest skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej. Ulga ta pozwala na odliczenie od podatku części kosztów poniesionych na termomodernizację budynku. W tym również na zakup i montaż banku energii. Wysokość ulgi zależy od progu podatkowego osoby dokonującej inwestycji. Magazyny energii, traktowane jako osprzęt instalacji PV, wchodzą w zakres urządzeń i usług podlegających uldze. Wysokość odliczenia wynosi 12-36%, w zależności od progu podatkowegoosoby przeprowadzającej inwestycje. W przypadku instalacji hybrydowej MIELLEC LV-5 + Deye ulga termomodernizacyjna wyniosła 2-6 tys. zł. 

Cena po dotacjach

Po wszystkich odliczeniach ostateczny koszt zestawu Deye + Miellec LV-5 to jedynie 9,9-15 tys. zł.

Inwestycja w bank energii – czy się opłaca?

Analizując rosnące ceny energii, inwestycja w bank energii staje się coraz bardziej atrakcyjna. Rozwiązanie to pozwala nie tylko na oszczędność na rachunkach za prąd, ale także przyczynia się do zwiększenia niezależności energetycznej. W zależności od potrzeb i możliwości gospodarstwa domowego, nawet najmniejszy dostępny na rynku magazyn energii może znacznie zwiększyć autokonsumpcję wytworzonej energii. Dodatkowo, w przypadku awarii sieci energetycznej, bank energii zapewnia dostęp do prądu. To solidna inwestycja, która przynosi korzyści zarówno krótko-, jak i długoterminowe.

Inwestycja w bank energii – korzyści

Inwestycja w bank energii przynosi wiele korzyści. W przypadku typowej domowej instalacji PV o mocy 5 kW i zapotrzebowaniu na poziomie 4000kWh rocznie, montaż najmniejszego dostępnego na rynku magazynu, tj. 5 kWh, zwiększa autokonsumpcję wytworzonej energii do ok. 55% (gdzie bez banku energii wskaźnik ten wynosi ok. 22%). To oznacza, że znacznie więcej wyprodukowanej energii jest wykorzystywane bezpośrednio przez gospodarstwo domowe. Przekłada się to na niższe rachunki za prąd i większą niezależność od sieci energetycznej.

Instalacja fotowoltaiczna dofinansowanie

Przeczytaj również: Mój Prąd 5.0 cieszy się niemałym zainteresowaniem! Co warto wiedzieć o nowej edycji programu?

Magazynowanie energii – przyszłość sektora energetycznego

Z danych udostępnionych przez Agencję Rynku Energii wynika, że rośnie świadomość obywateli na temat magazynowania energii elektrycznej. Wysokie i niestabilne stawki za prąd i pogłębiający się kryzys energetyczny skłaniają do zakupów banków energii. Eksperci prognozują, że w 2023 roku może paść rekord inwestycji w akumulatory do fotowoltaiki. Rozwój technologii magazynowania energii to nie tylko korzyść dla użytkowników końcowych, ale również ważny krok w kierunku pełnej niezależności od sieci energetycznej.

Zalety inwestycji w bank energii

  • Zwiększenie niezależności energetycznej

Jedną z największych zalet inwestycji w bank energii jest możliwość zwiększenia niezależności energetycznej. Dzięki wykorzystaniu magazynu energii, gospodarstwa domowe mogą znacznie zredukować swoją zależność od sieci energetycznej, korzystając z prądu wyprodukowanego przez własne instalacje PV.

  • Oszczędność na rachunkach za prąd

Bank energii pozwala na przechowywanie nadwyżek energii wytworzonej przez instalację PV. Ta energia może być następnie wykorzystana w momentach, kiedy instalacja nie produkuje prądu, na przykład po zachodzie słońca. Dzięki temu, rachunki za prąd mogą być znacznie niższe.

  • Ochrona przed awariami sieci

W przypadku awarii sieci energetycznej, posiadanie banku energii pozwala na ciągłe korzystanie z prądu. Jest to szczególnie ważne dla osób mieszkających w miejscach, gdzie często dochodzi do przerw w dostawie energii.

  • Efektywniejsze wykorzystanie instalacji PV

Posiadanie banku energii pozwala na efektywniejsze wykorzystanie energii produkowanej przez instalację PV. Nadwyżki energii, które normalnie trafiałyby do sieci, mogą być przechowywane i wykorzystane w późniejszym czasie.

Przyczynianie się do ochrony środowiska

Inwestycja w bank energii to nie tylko korzyści ekonomiczne, ale także środowiskowe. Korzystanie z własnej, odnawialnej energii pomaga redukować emisję szkodliwych gazów cieplarnianych, przyczyniając się do walki z globalnym ociepleniem.

  • Możliwość skorzystania z dofinansowania

Na rynku dostępne są różne programy, które oferują dofinansowanie dla osób chcących zainwestować w bank energii. To oznacza, że początkowy koszt inwestycji może być znacznie niższy.

Powrót na bloga