Dofinansowanie

Dofinansowanie

Mielecki Instytut Technologiczny z siedzibą w Mielcu, prowadzi/ł projekt pt. „Mielecki Instytut Technologiczny” w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych”, Poddziałania 1.3.1 “Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - Bridge Alfa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych zmierzających do opracowania prototypów laboratoryjnych magazynów energii o unikalnych właściwościach pozwalających zarządzać żywotnością ogniw z poziomu aplikacji mobilnej. Całkowita wartość projektu: 1 100 000,00 PLN Wkład Funduszy Europejskich w wartość projektów (dofinansowanie): 880 000,00 PLN
Powrót na bloga