Deye

Integracja Deye

Rozwiązanie magazynu energii z falownikiem hybrydowym Deye może być wykorzystywane do różnych zastosowań, które zapewniają właścicielom tych systemów niezależność energetyczną dzięki wykorzystaniu magazynu energii do przechowywania energii. Rozwiązanie to oparte jest na falowniku hybrydowym Deye, który zarządza zarówno instalacją fotowoltaiczną, jak i magazynem energii. 

Inwertery hybrydowe Deye posiadają czytelny kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD, na którym zarówno instalator jak i użytkownik mogą sprawdzić w panelu głównym, ile energii elektrycznej pobiera dom, ile produkuje jej fotowoltaika oraz ile energii trafia do magazynu energii w danej chwili. 

Kolejnym atutem inwerterów Deye jest możliwość podłączenia prądu przemiennego w celu modernizacji istniejącego systemu fotowoltaicznego (inwerter Deye działa wtedy jako retrofit). 

 

Jeśli mamy już fotowoltaikę z inwerterem sieciowym dowolnej firmy, którego nie chcemy wymieniać na hybrydowy, możemy podpiąć go do inwertera Deye poprzez wejście GEN hybrydę Deye z baterią (istnieje możliwość podłączenia od 1 do nawet kilkunastu sztuk magazynów Miellec).

Inwertery hybrydowe Deye posiadają backup jednofazowy (falowniki jednofazowe do mocy 3,6 kW), ale także trójfazowy, czego brakuje często w falownikach konkurencyjnych np. Huawei Sun2000. W off gridzie inwerter Deye będzie mógł zasilić urządzenia o sumarycznej mocy równej 50% mocy znamionowej falownika na każdą fazę. To znaczy, że inwerter trójfazowy o mocy 10 kW w off gridzie zasili odbiory na jednej fazie o mocy 5 kW, a resztę mocy (jeśli będzie taki pobór) niesymetrycznie dobierze z pozostałych faz.

W celu zwiększenia niezależności energetycznej użytkownik, który posiada generator prądotwórczy z autostartem może go z powodzeniem podpiąć do inwertera hybrydowego Deye. Inwerter wysteruje automatycznie generator. W ten sposób w razie awarii sieci mamy podwójne zabezpieczenie przed zanikiem całkowitym energii w gniazdku domowym.

Inwertery Deye to także bezpieczeństwo. Mają one szereg wbudowanych zabezpieczeń chroniących przed wyładowaniami atmosferycznymi, pracą wyspową, odwrotną polaryzacją na wejściu PV, nadmiernym prądem na wyjściu AC, zwarciem na wyjściu AC a także posiadają ochronę przeciwprzepięciową.

Sofar

Integracja Sofar

Czym jest retrofitting?

Retrofitting (ang. retrofit – unowocześnić) jest to uzupełnienie już istniejącej instalacji o dodatkowy jednofazowy inwerter AC, którego zadaniem jest ładowanie podłączonego do niego akumulatora i udostępnianie tej zmagazynowanej energii do wybranej fazy, bądź też, w razie konieczności, do obwodu awaryjnego. Inwerter retrofit nie wymaga połączenia bezpośredniego z inwerterem głównym.

Rozwiązanie magazynu energii z inwerterem (ładowarką AC) może być wykorzystywane do różnych zastosowań, które zapewniają właścicielom systemów niezależność energetyczną, dzięki wykorzystaniu magazynu energii do przechowywania energii i korzystania z energii w nim zgromadzonej w razie potrzeby. Co istotne, system retrofit działa z falownikami fotowoltaicznymi dowolnej firmy.

Funkcjonalności inwertera (ładowarki AC) SOFAR ME3000SP

  • Moc wyjściowa 3kW z możliwością regulacji Opcja ładowania/rozładowania za pomocą timera
  • Tryb auto-mode z inteligentnym zarządzaniem energią
  • Tryb time-of-use mode (z możliwością ładowania w czterech wybranych przedziałach czasowych) Zarządzanie energią poprzez pomiar prądu z wykorzystaniem dwóch przekładników prądowych przekładniki prądowe CT (ang. Current Transformers)
  • Możliwość podłączenia do sieci tak samo jak inwertery solarne Wyjście EPS – możliwość pracy off-gridowej
  • Konstrukcja bez wentylatorów, gwarancja 5-letnia

Schemat

Schemat blokowy systemu retrofit + battery (Miellec)

Jeśli coś na schemacie jest niejasne, zadzwoń do nas.

Czy ten system zadziała off grid?

System retrofit, aby zasilić odbiorniki w razie awarii sieci energetycznej, wymaga posiadania specjalnego wyjścia w inwerterze. W inwerterze SOFAR wyjście to  nazywa się LOAD i należy do niego podpiąć wszystkie odbiorniki, które mają być zasilane w razie braku napięcia w sieci. Ponadto aby zapobiec pojawieniu się napięcia z naszego magazynu energii do sieci AC, należy zamontować odpowiedni stycznik AC. Zadaniem stycznika jest odcięcie wypływu prądu do sieci w razie wejścia w tryb off grid.

Przetestowane przez firmę Mielecki Instytut Technologiczny styczniki automatycznie odłączają od sieci i przełączają inwerter w tryb EPS (ang. Emergency Power Supply) w ciągu około 2 sekund. Ważne, żeby był to stycznik AC ze stykami 2xNO i 2xNC.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!