Szereg funkcjonalności zestawu hybrydowego Miellec + Deye

Szereg funkcjonalności zestawu hybrydowego Miellec + Deye

Rozwiązanie magazynu energii z falownikiem hybrydowym Deye może być wykorzystywane do różnych zastosowań, które zapewniają właścicielom tych systemów niezależność energetyczną dzięki wykorzystaniu magazynu energii do przechowywania energii. Rozwiązanie to oparte jest na falowniku hybrydowym Deye, który zarządza zarówno instalacją fotowoltaiczną, jak i magazynem energii. 

Inwertery hybrydowe Deye posiadają czytelny kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD, na którym zarówno instalator jak i użytkownik mogą sprawdzić w panelu głównym, ile energii elektrycznej pobiera dom, ile produkuje jej fotowoltaika oraz ile energii trafia do magazynu energii w danej chwili. 

Kolejnym atutem inwerterów Deye jest możliwość podłączenia prąduprzemiennego w celu modernizacji istniejącego systemu fotowoltaicznego (inwerter Deye działa wtedy jako retrofit). Jeśli mamy już fotowoltaikę z inwerterem sieciowym dowolnej firmy, którego nie chcemy wymieniać na hybrydowy, możemy podpiąć go do inwertera Deye poprzez wejście GEN hybrydę Deye z baterią (istnieje możliwość podłączenia od 1 do nawet kilkunastu sztuk magazynów Miellec).

Inwertery hybrydowe Deye posiadają backup jednofazowy (falowniki jednofazowe do mocy 3,6 kW), ale także trójfazowy, czego brakuje często w falownikach konkurencyjnych np. Huawei Sun2000. W off gridzie inwerter Deye będzie mógł zasilić urządzenia o sumarycznej mocy równej 50% mocy znamionowej falownika na każdą fazę. To znaczy, że inwerter trójfazowy o mocy 10 kW w off gridzie zasili odbiory na jednej fazie o mocy 5 kW, a resztę mocy (jeśli będzie taki pobór) niesymetrycznie dobierze z pozostałych faz.

W celu zwiększenia niezależności energetycznej użytkownik, który posiada generator prądotwórczy z autostartem może go z powodzeniem podpiąć do inwertera hybrydowego Deye. Inwerter wysteruje automatycznie generator. W ten sposób w razie awarii sieci mamy podwójne zabezpieczenie przed zanikiem całkowitym energii w gniazdku domowym. 

Inwertery Deye to także bezpieczeństwo. Mają one szereg wbudowanych zabezpieczeń chroniących przed wyładowaniami atmosferycznymi, pracą wyspową, odwrotną polaryzacją na wejściu PV, nadmiernym prądem na wyjściu AC, zwarciem na wyjściu AC a także posiadają ochronę przeciwprzepięciową. 

Powrót na bloga