Mój Prąd 5.0 - jeszcze wyższe dofinansowania?

Mój Prąd 5.0 - jeszcze wyższe dofinansowania?

Zwiększenie zakresu rzeczowego wsparcia i jeszcze wyższe dotacje – pierwsze informacje o programie Mój Prąd 5.0 napawają optymizmem. Wszystkie poprzednie odsłony projektu zakończyły się sukcesem. A jak będzie teraz? Na jakie dofinansowania możemy liczyć?


Program Mój Prąd – skąd takie zainteresowanie?


Mój Prąd 5.0 to kolejna edycja rządowego projektu wsparcia energetyki prosumenckiej w Polsce. W ramach programu osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby mogą otrzymać dotację na zakup i montaż instalacji PV oraz elementów dodatkowych. Takich jak magazyny energii o pojemności przynajmniej 2 kWh, magazyny ciepła oraz systemy zarządzania energią HEMS/EMS. Program jest odpowiedzią na rozwój OZE w Polsce. Jego główne cele to: zwiększenie produkcji energii elektrycznej z przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji energii dzięki jej magazynowaniu oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią w Polsce.


Beneficjentem programu Mój Prąd może zostać osoba, która wytwarza energię na własne potrzeby, ma zawartą umowę z siecią elektroenergetyczną i rozlicza się w systemie net-billing.


Czwarta edycja programu, która pierwotnie miała trwać do 31 marca 2023 roku, zakończyła się 17 marca z powodu wyczerpania przeznaczonych środków. Trwają jednak przygotowania do ogłoszenia kolejnego naboru wniosków. Co wiadomo o Mój Prąd 5.0?


Kto może zostać beneficjentem Mój Prąd 5.0?


Podobnie jak wcześniejsze edycje Mój Prąd 5.0 będzie skierowany do osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby w przydomowych instalacjach fotowoltaicznych. Według wstępnych ustaleń o dopłatę będą mogli ubiegać się prosumenci rozliczający się w systemie net-billing. Ci, którzy rozliczają się w starym systemie upustów, otrzymają wsparcie w przejściu na net-billing.


Mój Prąd 5.0 a poprzednie edycje


W pierwszych trzech edycjach beneficjenci mogli liczyć na dopłatę do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej, z czego w dwóch pierwszych odsłonach maksymalne dofinansowanie wynosiło 5 tys. zł, a w trzeciej 3 tys. zł. Mimo stosunkowo niskich stawek wszystkie edycje zakończyły się spektakularnym sukcesem. W Mój Prąd 3.0 środki przeznaczone na dotacje rozeszły się już po 3 miesiącach, co zmusiło organizatorów do wcześniejszego zamknięcia naboru.


Kilka miesięcy później uruchomiono nową, ulepszoną edycję programu. Rozszerzono zakres rzeczowy wsparcia o magazyny energii, magazyny ciepła i systemy HEMS/EMS. Beneficjenci Mój Prąd 4.0 mogli liczyć na 4 tys. zł dotacji dla samej fotowoltaiki lub do 5 tys. zł dotacji dla instalacji PV z dodatkami. Maksymalnie można było uzyskać 20,5 tys. zł wsparcia. W grudniu 2022 roku ponownie zwiększono poziom dofinansowania. Najbardziej skorzystały na tym osoby starające się o dotację na zakup i montaż magazynu energii. Stawka wzrosła ponad dwukrotnie, z 7,5 tys. zł na 16 tys. zł.


Według zapowiedzi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Mój Prąd 5.0 dofinansowaniem zostaną objęte również pompy ciepła i kolektory słoneczne. Maksymalna wysokość wsparcia ma wynieść nawet 58 tys. zł.

 

Wysokość dofinansowania w Mój Prąd 5.0 – ile będzie można otrzymać?


Wysokość wsparcia dla poszczególnych rozwiązań ma pozostać taka sama jak w odświeżonej czwartej edycji programu. Przypomnijmy, że w Mój Prąd 4.0+ można było uzyskać:

  • do 7 tys. z do mikroinstalacji PV,
  • do 16 tys. z do magazynu energii elektrycznej,
  • do 5 tys. z do magazynu ciepła,
  • do 3 tys. zł do systemu HEMS/EMS.

Zwiększona maksymalna kwota dofinansowania to efekt rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o kolektory słoneczne i pompy ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podaje, że na zakup i montaż kolektora słonecznego będzie przysługiwać do 3,5 tys. zł, natomiast na gruntową pompę ciepła – nawet 28 tys. zł.


Projekt dotacji dla magazynów energii elektrycznej i pomp ciepła prezentuje się najkorzystniej. Nie ulega żadnej wątpliwości, że program ma wspierać walkę z pogłębiającym się kryzysem i zachęcić prosumentów do samowystarczalności energetycznej.


Jaki jest budżet nowej edycji programu Mój Prąd?


W czwartej odsłonie programu złożono ponad 60 tys. wniosków na łączną kwotę prawie 404 mln zł. Co ciekawe, ze wstępnej analizy wynika, że ok. 2300 osób zawnioskowano o dopłaty do magazynów energii. Ok. 2700 o wsparcie finansowe do zakupu magazynu ciepła, a niemal 2000 o dotację do systemu zarządzania energią. Włączenie nowych rozwiązań do programu przyniosło oczekiwane efekty i potwierdziło zainteresowanie Polaków produkcją i magazynowaniem energii elektrycznej.


Wstępny budżet nowej edycji nie został jeszcze podany. Kwestia ta czeka na zatwierdzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wiadomo jednak, że nabór do Mój Prąd 5.0 będzie ciągły. Według wstępnych ustaleń wraz z rozwojem projektu środki przeznaczone na dofinansowanie mają być systematycznie zwiększane. Nie warto jednak zwlekać ze złożeniem wniosku.


Już niedługo powinna pojawić się informacja o ostatecznych warunkach uzyskania dofinansowania. Czekamy z niecierpliwością!

Powrót na bloga