miellec – Polskie magazyny energii

Slide
Integracja Sofar

Magazyny energii Miellec są pełni przystosowane do współpracy z rozwiązaniami Sofar.

miellec_energy_storage
Slide
Integracja Sofar

Magazyny energii Miellec są pełni przystosowane do współpracy z rozwiązaniami Sofar.

miellec_energy_storage

Czym jest retrofitting?

Retrofitting (ang. retrofit – unowocześnić) jest to uzupełnienie już istniejącej instalacji o dodatkowy jednofazowy inwerter AC, którego zadaniem jest ładowanie podłączonego do niego akumulatora i udostępnianie tej zmagazynowanej energii do wybranej fazy, bądź też, w razie konieczności, do obwodu awaryjnego. Inwerter retrofit nie wymaga połączenia bezpośredniego z inwerterem głównym.

Rozwiązanie magazynu energii z inwerterem (ładowarką AC) może być wykorzystywane do różnych zastosowań, które zapewniają właścicielom systemów niezależność energetyczną, dzięki wykorzystaniu magazynu energii do przechowywania energii i korzystania z energii w nim zgromadzonej w razie potrzeby. Co istotne, system retrofit działa z falownikami fotowoltaicznymi dowolnej firmy.

Funkcjonalności inwertera (ładowarki AC) SOFAR ME3000SP

  • Moc wyjściowa 3kW z możliwością regulacji Opcja ładowania/rozładowania za pomocą timera
  • Tryb auto-mode z inteligentnym zarządzaniem energią
  • Tryb time-of-use mode (z możliwością ładowania w czterech wybranych przedziałach czasowych) Zarządzanie energią poprzez pomiar prądu z wykorzystaniem dwóch przekładników prądowych przekładniki prądowe CT (ang. Current Transformers)
  • Możliwość podłączenia do sieci tak samo jak inwertery solarne Wyjście EPS – możliwość pracy off-gridowej
  • Konstrukcja bez wentylatorów, gwarancja 5-letnia

Schemat blokowy systemu retrofit + battery (Miellec)

Jeśli coś na schemacie jest niejasne, zadzwoń do nas.
Numer do Piotra: 736 842 527.

Czy ten system zadziała off grid?

System retrofit, aby zasilić odbiorniki w razie awarii sieci energetycznej, wymaga posiadania specjalnego wyjścia w inwerterze. W inwerterze SOFAR wyjście to  nazywa się LOAD i należy do niego podpiąć wszystkie odbiorniki, które mają być zasilane w razie braku napięcia w sieci. Ponadto aby zapobiec pojawieniu się napięcia z naszego magazynu energii do sieci AC, należy zamontować odpowiedni stycznik AC. Zadaniem stycznika jest odcięcie wypływu prądu do sieci w razie wejścia w tryb off grid.

Przetestowane przez firmę Mielecki Instytut Technologiczny styczniki automatycznie odłączają od sieci i przełączają inwerter w tryb EPS (ang. Emergency Power Supply) w ciągu około 2 sekund. Ważne, żeby był to stycznik AC ze stykami 2xNO i 2xNC.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

FAQ

Tak, magazyn energii może być ładowany z sieci. Użytkownik wybiera godziny, w których magazyn będzie się ładował.

Kupując magazyn energii oprócz oszczędności zyskujemy również możliwość awaryjnego zasilania w przypadku zaniku energii z sieci energetycznej.

Inwerterowa ładowarka jest wpinana równolegle w obwód jednej z faz, wymaga to zmian w rozdzielni elektrycznej. Obwody znajdujące się za inwerterem są podtrzymywane przez stycznik (wpinany szeregowo) w przypadku zaniku zasilania w sieci.

W przypadku braku zastosowania zewnętrznego stycznika funkcja EPS nie będzie działała automatycznie, użytkownik będzie musiał ręcznie podpiąć się pod te wyjścia (na przykład dodatkowe gniazdko, do którego awaryjnie można coś podpiąć) lub ręcznie przełączyć obwody.

Magazyn LV
48V

Pojemność
2.5 – 25 kWh

Inwerter
retrofit

On-grid
Retrofit PV

Magazyn HV
96V – 384V

Pojemność
5 – 25 kWh

Rozwiązania
dla biznesu

Pojemność
500+ kWh