Czy warto inwestować w hybrydowe instalacje fotowoltaiczne – poradnik dla instalatora

Czy warto inwestować w hybrydowe instalacje fotowoltaiczne – poradnik dla instalatora

Branża fotowoltaiczna rozwija się bardzo szybko. Według raportów w 2022 roku fotowoltaika z wynikiem 53,8% była najpopularniejszym odnawialnym źródłem energii w Polsce. Zwiększenie produkcji prądu w przydomowych instalacjach PV i dążenie do wysokiej autokonsumpcji rodzi potrzebę jej magazynowania. Według ekspertów w 2023 roku możemy odnotować wyraźny wzrost inwestycji w banki energii. Dlaczego fotowoltaika z magazynem energii to dobre rozwiązanie? Przeanalizujmy tę kwestię z punktu widzenia instalatora i klienta końcowego.

Zalety magazynów energii elektrycznej

Banki energii to rozwiązanie szyte na miarę potrzeb współczesnego świata. Pogłębiający się kryzys energetyczny, rosnące ceny prądu i niestabilna sytuacja gospodarcza zmuszają obywateli do poszukiwania nowych rozwiązań, które zapewnią im bezpieczną i stabilną przyszłość. Magazynowanie energii bez wątpienia jest jednym z nich. Inwestycja w bank energii elektrycznej gwarantuje pewną niezależność energetyczną – prosument zamiast oddawać wyprodukowane nadwyżki prądu do sieci, zachowuje je dla siebie. Magazynowanie zwiększa autokonsumpcję, czyli umożliwia maksymalne wykorzystanie wyprodukowanej energii. Ponadto daje szansę na błyskawiczne pokrycie zapotrzebowania na energię w szczytowych momentach oraz chroni przed przerwami w dostawach prądu, spowodowanymi awariami sieci czy innymi nieprzewidywalnymi czynnikami.

Przydomowe magazyny energii to ważny element transformacji energetycznej kraju. Hybrydowe mikroinstalacje PV usprawniają funkcjonowanie krajowej infrastruktury sieci elektroenergetycznych – umożliwiają racjonalne i w pełni wydajne gospodarowanie zasobami energii.

Magazyn energii zwiększa autokonsumpcję

Zwiększenie autokonsumpcji energii, a co za tym idzie uzyskanie częściowej niezależności energetycznej i gwarantowane oszczędności na rachunkach za prąd, to niewątpliwie jedna z największych zalet inwestycji w bank energii dla klienta końcowego. O ile wzrasta zużycie prądu na potrzeby prosumenta w przypadku wzbogacenia instalacji PV o bank energii?

Czas na przykład. Typowa instalacja fotowoltaiczna montowana w gospodarstwie domowym ma moc 5 kW a gospodarstwo konsumuje rocznie około 4000kWh. Gospodarstwo średnio wykorzystuje ok. 22% wyprodukowanej energii – reszta trafia do sieci. Montaż banku energii o pojemności 5 kWh zwiększa autokonsumpcję aż do ok. 55%. Co ciekawe, w przypadku typowych gospodarstw domowych największy wzrost autokonsumpcji odnotowuje się w momencie montażu małego magazynu energii, pokrywającego 50% dziennego zapotrzebowania na prąd. Wniosek? Najlepiej inwestować w banki o małej pojemności – 5 kWh.

Zestaw hybrydowy czy nie? Porównanie opłacalności

Czy warto inwestować w zestaw hybrydowy? Cena detaliczna klasycznej instalacji PV o mocy 5 kW to ok. 28 tys. zł netto. Koszt wykonania instalacji to 22 tys. zł. Instalator zyskuje zatem 6 tys. zł.

Koszt powyższego zestawu dla klienta to ok. 30 tys. zł brutto. Przy założeniu utrzymania dotacji w ramach programu Mój Prąd i skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej ostateczna cena dla klienta to ok. 16-21 tys. zł. Jednocześnie prosument jest zależy od sieci – nie wykorzystuje w pełni wyprodukowanej energii, polega narzuconym z góry cenom prądu i zostaje odcięty od prądu w momencie awarii sieci.

W przypadku zestawu hybrydowego PV 5 kW + Miellec LV-5 + Deye cena detaliczna to 45 tys. zł netto. Koszt wykonania instalacji to 37 tys. zł, z czego:

  • 4 tys. zł to cena inwertera hybrydowego Deye,
  • 9,9 tys. zł cena banku energii Miellec LV-5,
  • 1 tys. zł koszty dodatkowe.

Zysk dla instalatora z tytułu wykonania instalacji to 8 tys. zł, czyli o 2 tys. zł niż w przypadku klasycznej fotowoltaiki. Zwiększając cenę dla klienta o 4 tys. zł, może zyskać nawet 12 tys. zł, czyli 2x tyle co za instalację bez zestawu hybrydowego.

Cena dla klienta to ok. 49 tys. zł brutto. Koszt ostateczny po skorzystaniu z przysługujących ulg i dofinansowań to ok. 16-21 tys. zł. Klient płaci tyle samo, co w przypadku klasycznej instalacji PV. Jednocześnie zwiększa autokonsumpcję wyprodukowanej energii i zyskuje pewną niezależność energetyczną. To przekłada się na korzyści w czasie – szybki zwrot z inwestycji, stabilność finansową i bezpieczeństwo energetyczne.

Hybrydowe instalacje fotowoltaiczne

Sprawdź również: Mój Prąd 5.0 cieszy się niemałym zainteresowaniem! Co warto wiedzieć o nowej edycji programu?

Opłacalność montażu zestawu hybrydowego w przypadku istniejącej instalacji PV

Przyjrzyjmy się kwestii dołożenia banku energii do istniejącej instalacji PV z perspektywy instalatora. Przykładowa cena detaliczna dla klienta banku energii Miellec LV-5 i inwertera hybrydowego retro-fit to ok. 32 tys. zł netto. Koszt wykonania instalacji to ok. 17 tys. zł, z czego:

  • 4 tys. zł cena inwertera,
  • 9,9 tys. zł cena banku,
  • 3 tys. zł montaż i drobnica.

Zysk dla instalatora to ok. 15 tys. zł netto.

Co zyskuje klient? W ramach programu Mój Prąd może uzyskać 18,4-20,4 tys. zł dotacji. Ponadto może liczyć na 1,7-6 tys. zł zwrotu z ulgi termomodernizacyjnej. Końcowy koszt zakupu i montażu zestawu to 8,6-14,9 tys. zł. Po instalacji banku energii auto konsumpcja wzrośnie z 25% do ok. 55%. Klient może również liczyć na większą stabilność sieci oraz bezpieczeństwo energetyczne.

Opłacalność magazynów energii – klika słów na koniec

Zakup magazynu energii to opłacalne rozwiązanie zarówno dla instalatorów, jak i dla klientów końcowych. Z perspektywy instalatorów, montaż zestawów hybrydowych może przynieść im nawet dwukrotnie większy zysk niż montaż klasycznej instalacji fotowoltaicznej. 

Jeśli dodamy do tego możliwość dołączenia banku energii do istniejącej instalacji PV, okazuje się, że zysk dla instalatora może wzrosnąć nawet do 15 tys. zł netto. To wyjątkowo atrakcyjna propozycja, szczególnie w porównaniu z instalacjami bez magazynu energii.

Natomiast dla typowych gospodarstw domowych najlepszym wyborem są małe banki o mocy 5 kWh, które zwiększają autokonsumpcję wyprodukowanej energii do ok. 55%. Klient, decydując się na zestaw hybrydowy, w tej samej cenie otrzymuje niezależność energetyczną i w pełni wykorzystuje potencjał swojej przydomowej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Instalator natomiast, proponując klientowi zestaw hybrydowy, może liczyć nawet na 2x większy zysk niż w przypadku klasycznej instalacji.

Powrót na bloga